Licențiere, drepturi și obligații în utilizarea produselor și serviciilor TestCentral

Definirea produselor și serviciilor TestCentral

Produsele și serviciile TestCentral includ instrumente psihometrice (cum sunt testele psihologice, metodele proiective și tehnicile aperceptiv-tematice), cărți (volume și ghiduri de specialitate), cursuri, training-uri și orice alte bunuri oferite în cadrul prezentului site, care pot fi adăugate în Coșul de cumpărături. Pentru acestea TestCentral declară în mod expres că deţine toate drepturile, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare publicării şi distribuţiei lor.


În cadrul acestui document, pentru facilitarea comunicării, ”instrument psihometric” și ”test” vor fi folosite interșanjabil.


Pentru utilizarea oricărui instrument psihometric ai nevoie de licență 

Acordăm instrumente (teste) psihometrice doar persoanelor abilitate să le folosească. Poartă numele de licență de utilizare a unui instrument, documentul care atestă că deții competențele legale și profesionale de a utiliza instrumentele (testele) psihometrice, pentru care ai achiziționat manualul și materialele adiacente. 

TestCentral_competențe

De ce este licența nominală? 

Deoarece doar persoana competentă desemnată deține drepturile și responsabilitățile asociate utilizării instrumentelor. Pentru obținerea licenței este nevoie să furnizezi datele tale de identificare, precizând detalii cu privire la calificarea ta, cum ar fi formarea profesională, statutul de membru al unor organizații profesionale, calitatea de angajat al unor instituții active în domeniul psihologiei, precum și date despre experiența generală în psihometrie sau testare. În acordarea licenței, alături de datele oferite luăm în considerare și tipul testului(lor) solicitat(e) (conform recomandărilor APA, testele fiind clasificate după modelul A-B-C). 

TestCentral_licența_nominală

După o examinare riguroasă, ce are în vedere normele internaționale și prevederile naționale referitoare la utilizarea testelor psihologice (conform legii 213/2004 și a Regulamentelor aferente elaborate de Colegiul Psihologilor din România), decidem dacă sunt întrunite sau nu condițiile pentru eliberarea licenței. În caz afirmativ, aceasta va fi emisă nominal, indicând că asumarea răspunderii actului profesional de administrare a instrumentului și interpretare a rezultatelor obținute îți aparține în exclusivitate în calitate de utilizator licențiat. 

Avantajele asociate deținerii unei licențe

Consorțiul TestCentral deține, prin intermediul celor două companii care îl compun: D&D Consultants Grup SRL și OS Organizzazioni Speciali România, toate drepturile, acordurile, autorizațiile și licențele necesare publicării și distribuției instrumentelor psihometrice existente în portofoliul său. De aceea, poți integra instrumentele TestCentral în cadrul inițiativelor tale fără a te îngrijora de fidelitatea și validitatea rezultatelor obținute. 

Astfel: 

• Vei fi ferit de prejudiciile, de orice natură, asociate practicilor neprofesionale (amenzi, sancțiuni, penalizări profesionale, probleme legale etc.), 

• Vei beneficia de rigoare științifică și vei avea garantată confidențialitatea în tratamentul datelor, informațiilor și rezultatelor/profilurilor asociate licenței tale de utilizator, 

• Vei fi la curent cu utilizarea celor mai bune practici în testare și evaluare, deoarece promovăm și urmăm îndeaproape standardele International Test Commission (ITC) și American Psychological Association (APA), și suntem membru al Giunti Psychometrics International Group și European Test Publishers Group (ETPG)

• Vei contribui la progresul și alinierea psihologiei române la standardele internaționale. 


Copyright și licențiere - drepturi & obligații

Singura obligație pe care o ai în legătură cu licența este legată de respectarea copyrightului (am făcut rezumatul în cele ce urmează, însă poți vizualiza aici un model de contract): 

• În conformitate cu legile și uzanțele din domeniu, licențierea nu presupune transferarea dreptului de proprietate asupra instrumentului achiziționat, 

• Acest drept rămâne în continuare al proprietarului de drept (autorul și/sau distribuitorul). 

Pe scurt, licențierea este o concesie de utilizare a instrumentului pentru numărul de administrări achiziționat. 

TestCentral_copyright

Sunt interzise, iar culpa în vreunul din punctele menționate mai jos duce la terminarea automată a licenței și la acțiunile legale ce se impun în conformitate cu legea românească: 

• copierea, multiplicarea, duplicarea, sau stocarea, fie aceasta în formă tipografică, fotografică sau electronică, a oricăruia dintre materialele sau a unor părţi din materialele care compun instrumentul(le) psihometric(e), 

• publicarea integrală, prin orice mijloace, a rapoartelor-profil (de exemplu, în ziare, reviste, internet etc.), iar divulgarea acestora trebuie făcută în limitele prevederilor etice legate de circulația rezultatelor evaluărilor psihologice, 

• sub-licențierea, închirierea, revânzarea, răscumpărarea sau leasing-ul, 

• orice operație de manipulare, modificare, de conversie, decodare, inginerie inversă, demontare sau, în orice caz, crearea de produse derivate din sau bazate pe forma software sau fizică a instrumentului(lor) psihometric(e). 

Sunt permise

• folosirea parţială sau integrală a raportul-profil ce îți revine pentru fiecare scorare a unui chestionar, în relaţiile tale contractuale cu terţi, cu păstrarea confidenţialităţii şi doar în condiţiile în care publicarea acestora nu aduce leziune dreptului de copyright, 

• solicitarea acordului prealabil, exprimat explicit şi în scris către TestCentral în legătură cu orice publicare, electronică sau tipografică sau în orice altă modalitate, precum şi orice înstrăinare a materialelor care compun instrumentul(le) psihometric(e). Îți garantăm răspunsul nostru în maxim zece zile lucrătoare. 


Tipuri de licențiere 

Ai la dispoziție următoarele tipuri de licențiere pentru utilizarea intrumentelor distribuite de TestCentral în România: 

• Licența cu scorare electronică online; 

• Licența cu scorare manuală; 

• Licența cu scorare electronică PSY4 (pe baza unui software instalat pe calculatorul utilizatorului și disponibilă exclusiv la cerere). 

La acestea se mai adăugă posibilitatea licențierii în scop academic / de cercetare, în condițiile unor cercetări de interes deosebit (licențierea academică). 

TestCentral_scorare_online

Licențierea cu scorare online 

Licențierea cu scorare online presupune scorarea chestionarelor pe platforma www.testcentral.ro. 

Administrarea chestionarelor poate fi făcută electronic sau în maniera clasică, creion-hârtie (cu introducerea ulterioară a răspunsurilor în platforma online). 

• Numărul administrărilor. Licența permite aplicarea și scorarea unui număr limitat de chestionare licențiate (în funcție de numărul de aplicări achiziționate ale testului ). 

• Propriul cont de utilizare. Licența cu scorare electronică este însoțită de un nume de utilizator și o parolă, care permite realizarea administrării/scorării testului licențiat. Scorarea chestionarelor se face electronic, online, prin autentificarea pe site-ul Testcentral, și este instantanee. Pentru a-ți facilita munca de interpretare ai la dispoziție și un amplu raport descriptiv, ce constituie totodată și un ideal suport în interacțiunea cu persoana evaluată. 

• Costuri. Pentru detalii legate de prețurile licențelor cu scorare electronică te rugăm să consulți secțiunea dedicată acestora pentru fiecare instrument în parte. 

TestCentral_scorare_manuala

Licențierea cu scorare manuală 

Acest tip de licență este valabil pentru o parte dintre probe. În acest caz, scorarea se realizează prin utilizarea formularelor autocopiative, a grilelor transparente sau pe baza instructajului existent în capitolul din manualul testului care tratează acest aspect. 

Licența cu scorare manuală este acel tip de licență în care utilizatorului licenței îi revine exclusiv munca de scorare, interpretare a datelor și redactare a raportului asociat evaluării efectuate. Această variantă de lucru poate fi uneori mai avantajoasă din punct de vedere financiar decât licențierea online și, deși este mai puțin comodă și consumă considerabil mai mult timp, poate fi mai indicată în anumite situații specifice (spre exemplu, acolo unde accesul la internet nu poate fi asigurat). 

• Costuri. Pentru detalii legate de prețurile licențelor cu scorare manuală te rugăm să consulți secțiunea dedicată pentru instrumentul psihometric de interes. 

TestCentral_scorare_PSY4

Licențierea cu scorare electronică, pe baza PSY4 

Soft-ul PSY4 este un program ușor de utilizat și care poate fi rulat direct de pe computer prin intermediul unui stick USB cu cheie de securitate, fără a fi necesară conexiunea la internet. Acesta este disponibil exclusiv la cerere.

Programul deține două funcții majore: 

• (1) permite administrarea și scorarea chestionarului direct pe computer; 

• (2) permite scorarea electronică a chestionarului administrat creion-hârtie. 

Utilizarea stick-ului. La primirea lui, stick-ul va fi încărcat cu numărul de administrări achiziționate. Pentru alte administrări ulterioare ale aceluiași test sau ale unui alt test este necesar să efectuezi o nouă comandă și să achiți contravaloarea acesteia. Reîncărcarea stick-ului se va efectua prin consultanță telefonică, contactând serviciul de relații cu clienții Testcentral, la numărul de telefon 021 230 45 99. Programul funcționează doar dacă stick-ul cu cheia de securitate este introdus în portul USB al computerului. Prin urmare, chiar dacă îl poți utiliza pe mai multe computere, nu îl poți utiliza pe mai multe computere în același timp. Programul îți va solicita la fiecare deschidere parola. 

Baza de date. Folosirea alternativă a stick-ului pe computere diferite nu asigură transferul bazei de date. 

Cerințe tehnice și recomandări minimale pentru PSY4: 

- SISTEM DE OPERARE: Windows XP/Vista/7; 

- PROCESOR: 1 GHz (recomandat 2 GHz); 

- RAM: 512 MB (pentru Vista/7; 1 GB; recomandat: 1 GB; pentru Vista/7: 2 GB); 

- HARD DISK: 200 MB de spațiu liber plus spațiul necesar pentru baza de date; 

- DRIVE/USB: cititor CD/DVD; un port USB liber pentru cheia de protecție; 

- MONITOR: rezoluție 1024x768 (recomandat: 1280x1024), 65536 culori pentru 16 bit (recomandat: 16.8 milioane de culori la 32 bit); 

- PRINTER: orice printer instalat (recomandat: inkjet/colour laser).

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS