FF-NPQ®

Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire®

Chestionarul Nonverbal de Personalitate Cinci-Factori (FF-NPQ®)

 

FF-NPQ® este forma scurtă, dedicată modelului Big Five, a Chestionarului nonverbal de personalitate (NPQ®, Nonverbal Personality Questionnaire)

Categorie: Cod produs: FF-NPQ®

Ce este FF-NPQ®? 

FF-NPQ® este un instrument omnibus, structurat, nonverbal, centrat pe măsurarea celor cinci supra-factori de personalitate care constituie baza modelului Big Five. FF-NPQ® este o versiune scurtă a NPQ®, deoarece chiar dacă FF-NPQ® măsoară constructe diferite de cele măsurate de NPQ®, itemii nonverbali reprezintă în mare măsură un subset al celui din urmă. Prin urmare numai 10 dintre cei 60 itemi FF-NPQ® îi sunt specifici. Prin urmare numai 10 dintre cei 60 itemi FF-NPQ® îi sunt specifici. Itemii testului sunt ilustraţii naive, în creion, fiecare având aproximativ mărimea de 6×9 centimetri. 

Fiecare item constă într-un desen cu un personaj central, care pune în joc un comportament relevant pentru personalitate. Respondentul trebuie să evalueze, la fel ca şi la NPQ, probabilitatea de a se implica într-un comportament precum cel prezentat în fiecare ilustraţie. Evaluarea se face pe o scală Likert în 7 trepte, care semnifică prin punctajele mici probabilităţi mici, iar prin punctajele mari probabilităţi mari de implicare în respectivele comportamente sau situaţii. Pe această scală, 1 înseamnă „extrem de improbabil”, iar 7 „extrem de probabil” ca respondentul să se angajeze în acel tip de comportament.  

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat FF-NPQ®? 

Testul poate fi utilizat cu succes în toate acele contexte în care factorul timp constituie o variabilă importantă. Marele avantaj al FF-NPQ® îl reprezintă combinația dintre formatul non-verbal de administrare și returnarea scorurilor pe factorii Big Five, extrem de populari în literatura de specialitate. Datorită acestui atu, FF-NPQ® este instrumentul ideal în varii situații de evaluare: evaluări școlare și educaționale, consiliere și psihoterapie, asistență socială și intervenții clinice. Majoritatea specialiștilor care îl utilizează activează în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, fie psihologie clinică și psihoterapie. Are aplicabilitate pentru măsurarea eficienței intervenției psihologice, a valorii practice a unor programe educaţionale, terapeutice șamd. 


Care sunt particularitățile FF-NPQ®? 

ACREDITARE CPR. FF-NPQ® este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit încă din 2006 avizul pe o perioadă nedeterminată ca metodă sau tehnică de evaluare sau de asistență psihologică. 

FORMAT SPECIAL: STIMULI FIGURALI EVALUAȚI STRUCTURAT. FF-NPQ® este un chestionare non-verbal, însă itemii săi nu sunt stimuli verbali, afirmaţii, întrebări sau adjective, aşa cum este tipic pentru mai toate celelalte instrumente psihometrice de evaluare a personalităţii cunoscute în personologie. Dimpotrivă, itemii săi constau din ilustraţii, aşadar din stimuli vizuali. Există desigur şi alte instrumente de evaluare a personalităţii ai căror itemi sunt nonverbali, vizuali, figurali, precum testele proiective, de exemplu testul petelor de cerneală Rorschach sau Testul de Apercepţie Tematică (TAT) etc. Ceea ce deosebeşte FF-NPQ® de aceste alte instrumente nonverbale este faptul că este o măsură structurată. Aceasta înseamnă că respondentul nu trebuie să aibă reacţii spontane la itemi, ci trebuie să îşi selecteze reacţia la fiecare item nonverbal dintr-o serie de opţiuni de răspuns. 

VÂRSTĂ MINIMĂ SCĂZUTĂ. Un chestionar clasic de personalitate nu poate fi administrat de exemplu copiilor sub 13-14 ani, pentru că majoritatea itemilor nu au semnificaţia scontată pentru aceşti respondenți. Spre deosebire de acestea, FF-NPQ® poate fi aplicat şi la vârste mult scăzute, mergând chiar până la 10-11 ani. 

NIVEL EDUCAȚIONAL REDUS. Chiar și cei cu un nivel foarte scăzut de educaţie, care au dificultăţi în citirea sau înţelegerea itemilor, pot răspunde coerent la itemii FF-NPQ®. 

PROBLEME (CVASI)CLINICE. FF-NPQ® se pretează evaluării persoanelor cu probleme de ordin psihologic cvasi-clinic, care nu pot fi evaluate cu un chestionar verbal normal, de exemplu persoanele cu dislexie, sau care suferă de deficit de atenţie. 

TRANS-CULTURALITATE. FF-NPQ® poate fi folosite în contactul cu orice categorie lingvistică, ale cărei rezultate se pot raporta la etalonul românesc.

Scalele FF-NPQ®

FF-NPQ® este centrat pe măsurarea celor cinci supra-factori de personalitate care constituie baza modelului Big Five

  • Nevrotism (N, Neuroticism), 
  • Extraversie (E, Extraversion), 
  • Deschidere către experienţă (O, Openness to Experience), 
  • Agreabilitate (A, Agreeableness) şi 
  • Conştiinciozitate (C, Conscientiousness).


Profiluri demonstrative FF-NPQ®

Abreviere FF-NPQ®
Data publicării 2004
Populația vizată copii, adolescenți și adulți
Forma de administrare Individuală/ Grup, Autoevaluare
Vârsta peste 11 ani
Volumul eșantionului 1800
Calificarea necesară B
Durată 10 minute
Tipul itemilor itemi tip imagine, scorabili pe o scală Likert cu 7 puncte
Numărul itemilor 60 de itemi

Sampo V. Paunonen, PhD

Sampo V. Paunonen a activat ca profesor al Departementului de Psihologie al Universității de Vest din Ontario (University of Western Ontario), unde și-a obtinut și doctoratul.

Interesele sale de cercetare cuprind preponderent: (a) studii ce țin de determinanții și acuratețea, respectiv erorile și distorsiunile ce apar în cadrul evaluării de personalitate și a predicțiilor comportamentale subsecvente; (b) construirea de instrumente pentru evaluarea de personalitate, care să poata fi utilizate în studiile multiculturale; (c) personologie și modelul Big Five; (d) statistică multi-variată, în special aplicațiile tehnicilor Monte Carlo în evaluarea metodelor statistice multivariate.

 

Douglas N. Jackson, PhD

Douglas N. Jackson este unul dintre cei mai prestigiosi psihometricieni și autori de teste din istoria modernă a psihologiei. Este autorul a numeroase teste psihologice și chestionare de personalitate, psihopatologie, abilități intelectuale și interese de carieră. A publicat de asemenea mult în psihologie, într-o varietate de arii de interes, incluzând analiză multivariată, psihometrie, administrarea și interpretarea testelor pe calculator, erorile de răspuns și distorsiunile în evaluarea personalității, natura inteligenței, conformismul social, personalitatea și performanța muncii, măsurarea interesului pentru carieră, evaluarea performanței la slujbă, stilurile cognitive și de personalitate. A publicat mai mult de 150 articole în reviste de renume și nenumărate capitole de carte. A participat la editarea câtorva prestigioase reviste psihologice. Numeroși foști studenți ai lui Douglas Jackson au devenit personalități în domeniu, care au contribuit ulterior serios la literatura de cercetare.

Recunoașterea capacității sale științifice din partea comunității internaționale de psihologi a fost unanimă. Douglas Jackson a fost președintele Comitetului pentru Testare și Evaluare Psihologica al APA. A fost de asemenea ales ca președinte al Diviziei de Măsurare, Evaluare și Statistică a APA și a Societății pentru cercetare comportamentală multivariată. A fost de asemenea delegatul din partea APA la ITC și membru în consiliul executiv al acestei prestigioase instituții.

Printre cele mai cunoscute teste psihologice publicate de el se numără PRF (Personality Research Form), JVIS (Jackson Vocational Interest Survey), SWS (Survey of Work Styles), JPI (Jackson Personality Inventory), CDI (Career Directions Inventory, dezvoltat împreună cu Connie Marshall), AIA (Ashland Interest Assessment), BPI (Basic Personality Inventory), MAB (Multidimensional Aptitude Battery), precum și si cele create în colaborare cu Sampo V. Paunonen și Michael C. Ashton, NPQ (Nonverbal Personality Questionnaire) și FF-NPQ (Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire).

Michael C. Ashton, PhD

Michael C. Ashton este profesor asociat la Brock University în Canada, unde a devenit activ după obținerea doctoratului în psihologie la University of Western Ontario.

Interesele sale de cercetare cuprind în special personologia, măsurarea personalității și psihologia socială. În mod deosebit este interesat de caracteristicile și structura personalității, de variațiile în structura de personalitate și dezvoltarea acesteia, de metode și tehnici de evaluare a personalității, de problematica validității răspunsurilor în evaluarea de personalitate, de legătura dintre personalitate și abilitățile mentale, de atitudinile și valorile politice și de stereotipii și cauzele atribuite ale diferențelor grupale.

 

Eșantionul normativ al FF-NPQ® 

Adaptarea FF-NPQ® în România a debutat în anul 2004, cu un studiu corelaţional între scalele acestui chestionar şi scalele NEO® PI-R. Studiul a fost realizat de către Iliescu, Nedelcea & Luca cu scopul explicit de a examina validitatea convergentă a FF-NPQ® prin recursul la cea mai consacrată măsură Big Five din câte există. Studiul a vizat de asemenea stabilirea unor descriptori de tip adjectival pentru scalele NPQ şi FF-NPQ®, prin corelarea acestora cu Adjectiv Check List (ACL, Gough & Heilbrun, 1983). Eşantionul utilizat a fost format dintr-un număr total de 97 subiecţi, studenţi. Caracteristicile psihometrice ale FF-NPQ® au fost examinate pe datele rezultate din eşantionul normativ românesc, de N=900 de bărbaţi şi N=900 de femei.

Informaţiile descriptive ce ţin de fidelitate şi valoare psihometrică a FF-NPQ® rezultate în urma calculelor pe eşantionul normativ românesc confirmă valoarea instrumentului, caracterul său valid şi fidel şi de asemenea demonstrează un comportament psihometric similar cu cel avut în cercetările multi-culturale în care a mai fost folosit. Acestea pot fi consultate în cadrul manualului tehnic.

Fii primul care scrie un review

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS