DDE®-2

Dyslexia & Developmental Dysorthography Assessment Battery - 2

Bateria pentru Evaluarea Dislexiei și a Disortografiei de Dezvoltare – 2

Categorie: Cod produs: DDE®-2

Ce este DDE®-2? 

DDE®-2 este o baterie destinată evaluării dislexiei și a disortografiei de dezvoltare. DDE®-2 permite evaluarea nivelului de competență dobândit atât în citire (lectură), cât și în scriere (pentru citire și scriere se face referire doar la aspectele de decodare, nu și la cele referitoare la comprehensiunea unui text și la exprimarea în scris). 

Bateria conține 8 subteste (dintre care, 5 de citire și 3 de scriere) care pot fi utilizate atât în etapa de evaluare a nivelului de dezvoltare a acestor abilități, cât și pentru a înțelege mai bine care sunt caracteristicile lor în cazul în care se demonstrează a fi inadecvate. 

Bateria DDE®-2 poate fi utilizată pentru monitorizarea dezvoltării abilităților de citire și scriere indiferent de tipul de intervenție ales. În acest sens, instrumentul este propus în calitate de mijloc de comunicare între specialiști și centrele de reabilitare, în scopul raportării rezultatelor intervențiilor la diagnosticul obținut. Ceea ce subtestele bateriei DDE®-2 nu pot furniza sunt informațiile cu privire la cauzele dezvoltării necorespunzătoare a acestor abilități, de exemplu, despre cauzele legate de maturizare, experiențiale, de deficit cognitiv etc. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat DDE®-2? 

DDE®-2 se adresează tuturor celor specialiștilor din domeniul psihologiei clinice, al psihologiei școlare, logopezilor și consilierilor, pentru aprofundarea problemelor și dificultăților de scris-citit în cursul unui diagnostic de tulburare specifică de învățare, pentru monitorizarea dezvoltării celor două aptitudini sau pentru confruntarea diagnosticelor și rezultatelor tratamentelor. 


Care sunt particularitățile DDE®-2? 

SIMPLITATEA. DDE®-2 a fost adaptat pentru România astfel încât să colecteze informațiile clinice și precise, folosind itemi care se compară celor tipici mediului educațional. Prin urmare el se integrează ușor între sarcinile uzuale ale unei zile de școală. 

COMPATIBILITATEA CU MT-2. Rezultatele DDE®-2 sunt compatibile cu cele obținute cu Bateria de teste de citire MT-2 pentru școala primară (Cornoldi, Colpo, Roșan, Gavril, David, 2021).

Scalele DDE®-2 

 • 1. Probă de citire a literelor
 • 2. Probă de citire de liste de cuvinte cu conținut imaginativ divers și cu frecvență de utilizare variabilă
 • 3. Probă de citire de non-cuvinte
 • 4. Probă de alegere de cuvinte omofone non-omografe
 • 5. Probă de identificare de cuvinte scrise greșit
 • 6. Probă de dictare de cuvinte cu lungimi și complexitate ortografică diferită
 • 7. Probă de dictare de non-cuvinte cu diferite lungimi și diferite niveluri de complexitate ortografică
 • 8. Probă de dictare de propoziții cu cuvinte omofone non-omografe

Informațiile culese cu cele 8 probe incluse în baterie se raportează apoi la: 

 • Timpi de citire 
 • Erori de citire și scriere 
 • Procente de eroare pentru citire și dictare
Abreviere DDE®-2
Data publicării 2021
Populația vizată elevi clasele I-VIII
Forma de administrare Individual/Evaluare
Vârsta coresp. cls I-VIII (7-15 ani)
Volumul eșantionului 919
Calificarea necesară B
Durată 15 minute
Tipul itemilor citire, comprehensiune și scriere după dictare
Numărul itemilor 8 probe cu număr de itemi variabil

Lorana Gavril 

Este psiholog clinician, absolventă a Facultății de Psihologie din cadrul Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, specializată în "Diagnoză și tratament psihodinamic în perioada dezvoltării" și în "Psihopatologia proceselor de învățare", în cadrul Universității din Padova. În prezent este doctorand în cadrul școlii doctorale “Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” a Universității din Cluj. Este membră a grupului de lucru care a realizat traducerea și adaptarea primelor baterii de teste pentru evaluarea dislexiei de dezvoltare în România (Testele MT®-2 și DDE®-2). Și-a îmbogățit experiența prin practica clinică în cadrul unor spitale publice din Italia: Cittadella, Vicenza, San Donà di Piave, și prin practică clinică privată.

Adaptarea DDE®-2 

Pentru un test de citire și scriere, dincolo de selecția și formularea clară a sarcinilor (de exemplu selectarea unor sarcini de citire de cuvinte izolate, de pseudocuvinte, citire de text cu sau fără sens), de foarte mare importanță este selecția materialului verbal ce urmează a fi dat spre citire sau inclus în sarcini de scriere (transcriere, dictare, copiere, autodictare etc.). Selecția acestuia trebuie să se facă ținând seama de o serie de variabile psiholingvistice care afectează performanța în citire și scriere. Dintre acestea, menționăm efectul lungimii cuvântului, efectul frecvenței cuvântului, gradul regularității în corespondența fonem-grafem și grafem-fonem. Simpla traducere a versiunii originale italiene nu ar fi fost suficientă, date fiind diferențele cutural-lingvistice care se reflectă în abilitățile de citit-scris ale elevilor, dar și alți factori, precum vârsta școlarizării obligatorii și a introducerii formale a citit-scrisului. Conform Programei școlare pentru disciplina Comunicare în limba română, aprobată prin O.M. 3418/19.03.2013, în clasa pregătitoare sunt vizate competențe de recunoaștere a unor cuvinte uzuale, scrise cu litere mari și mici de tipar. Abia începând cu clasa I, este adresată în mod specific și sistematic competența de citire a unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână. Mai multe detalii despre întregul proces de adaptare sunt disponibile în manualul testului.


Eșantionul normativ al DDE®-2 

Eșantionul de normare a totalizat un volum de 919 copii, aparținând intervalului de clase a II-a-a VIII-a. Atât mediul urban, cât și cel rural sunt reprezentate. Astfel, din totalul de 919, un număr de 755 de elevi proveneau din mediul urban, ceea ce înseamnă un procent de 82,2%, în timp ce 108 proveneau din mediul rural (11,8% ). Datele incomplete reprezintă 6,1% din total.

Fii primul care scrie un review

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS